Sentral Godkjenning

TAKTEKNIKK DRIFT AS

SENTRAL GODKJENNING

Utførende taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 3

Utførende, tiltaksklasse 3 - Taktekkingsarbeid

Fagområdet omfatter taktekkingsarbeid inkludert tilhørende beslagsarbeider uavhengig av taktekkingsmateriale.

Fagomårdet omfatter ansvar for bygningsfysiske forhold som tetthet, fukt, varmeisolasjon, samt brannsikirng og utførelse av nødvendig fall.


Montering av beslag og lignende inngår i fagområdet.

Funksjon: Utførende

Fagområde: Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse: 3

Godkjenningsperiode: 16.10.2018 - 16.10.2021

Tiltaksklasse 3

Godkjenningsområdet omfatter taktekkingsarbeid på store tak og krevende takformer.

Eksempler på taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 3 kan være:
* Taktekkingsarbeider på tak over 1200m2
* Taktekkingsarbeider på byggverk med en viss arkitektonisk eller kulturell verdi
* Taktekkingsarbeider på store tak med sammensatte takformer